PREČO JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PORUCHY ZISTENÉ PRI REVÍZII VTZ ?

PREČO JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PORUCHY ZISTENÉ PRI REVÍZII VTZ ?

Vykonávanie pravidelných revízií  na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom odborných skúšok a odborných meraní je preveriť, či je vyhradené technické zariadenie schopné prevádzky, alebo môže byť naopak zdrojom poruchy či spôsobiť úraz. Revízie VTZ smú vykonávať len oprávnené osoby – revízni technici – na základe platných oprávnení.  […]

DO PLATNOSTI VSTUPUJÚ NOVÉ NORMY STN PRE OPAKOVANÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. AKÉ ZMENY PRINÁŠAJÚ?

Nové normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022

Rok 2022 prináša zmeny v rámci noriem pre opakované skúšky elektrických zariadení, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti pod názvami STN EN 50699: 2022 – Opakované skúšky elektrických zariadení a STN EN 50678: 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave . Novoprijaté európske normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022 […]

REVÍZIE VTZ NEIGNORUJTE! INŠPEKCIA VÁM MÔŽE NAPARIŤ VYSOKÚ POKUTU

Revízie, inšpekcia, výhrady

Ak podnikáte, určite viete, že ste ako zamestnávateľ podľa zákona 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, povinný zabezpečiť kontrolu bezpečnosti používaných vyhradených technických zariadení.  Zákon definuje presné termíny, v ktorých musia byť pravidelné revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadení,  revízie tlakových zariadení a revízie zdvíhacích zariadení zrealizované. Ak tak neurobíte, za zanedbanie revízií vyhradených technických zariadení vám hrozia […]

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TRAFOSTANÍC A VN. PREČO ICH NEPODCEŇOVAŤ !

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc a VN

Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a ich pravidelnú údržbu. Viete čo všetko hrozí pri poškodení trafostanice a vysokonapäťových elektrických zariadení ? Všetky vyhradené technické zariadenia si vyžadujú pravidelné revízie, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia či majetku. Predchádzať takýmto situáciám dokážu […]

ZÍSKALI SME CERTIFIKÁT MINISTERSTVA OBRANY SR

Ministerstvo obrany SR

Ak si ako právnická osoba či inštitúcia vyberáte dodávateľa služieb pre správu technických zariadení, mali by ste prihliadať najmä na jeho skúsenosti, odbornosť a dostatočnú kvalifikáciu. Iba tak získate istotu, že sú vaše zariadenia v požadovanom technickom stave a ich používanie je skutočne bezpečné. Dôkazom profesionality sú certifikáty, ktoré by mal každý overený servisný aj revízny technik […]

REVÍZIA PLYNOVÉHO KOTLA, KOMÍNA ČI VÝŤAHU VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Revízia plynového kotla

Či už bývate v bytovom alebo rodinnom dome určite využívate rôzne elektrické, plynové, tlakové, či zdvíhacie zariadenia. Tie sa však dlhodobým používaním opotrebúvajú, znižuje sa ich výkonnosť a zvyšuje poruchovosť, čo môže viesť až k ohrozeniu vašej bezpečnosti. Určite ste už počuli o prípadoch, kedy skrat na elektrickom zariadení spôsobil požiar, prišlo k náhlemu výbuchu plynového či tlakového […]