Kategória Revízie

Obnovili sme certifikát kvality EN ISO 9001:2015 a získali ISO 14001:2015 certifikát environmentálneho manažérstva

Obnovili sme certifikát kvality EN ISO 9001:2015 a získali ISO 14001:2015 certifikát environmentálneho manažérstva

Vysoký stupeň kvality pri poskytovaní služieb zákazníkom, zlepšovanie činností našej spoločnosti i plnenie medzinárodných štandardov kvality patrí medzi naše významné ciele. Preto sú aj certifikáty ISO dlhodobo súčasťou života našej spoločnosti. Certifikáty ISO sa udeľujú na dobu troch rokov, počas ktorých…

Prečo je potrebné odstrániť poruchy zistené pri revízii VTZ ?

Prečo je potrebné odstrániť poruchy zistené pri revízii VTZ ?

Vykonávanie pravidelných revízií  na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom odborných skúšok a odborných meraní je preveriť, či je vyhradené technické zariadenie schopné prevádzky, alebo môže byť naopak zdrojom poruchy či spôsobiť úraz.…

Revízie VTZ neignorujte! Inšpekcia vám môže napariť vysokú pokutu

Revízie vtz neignorujte! Inšpekcia vám môže napariť vysokú pokutu

Ak podnikáte, určite viete, že ste ako zamestnávateľ podľa zákona 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, povinný zabezpečiť kontrolu bezpečnosti používaných vyhradených technických zariadení.  Zákon definuje presné termíny, v ktorých musia byť pravidelné revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadení,  revízie tlakových…

Získali sme certifikát Ministerstva Obrany SR

Získali sme certifikát ministerstva obrany SR

Ak si ako právnická osoba či inštitúcia vyberáte dodávateľa služieb pre správu technických zariadení, mali by ste prihliadať najmä na jeho skúsenosti, odbornosť a dostatočnú kvalifikáciu. Iba tak získate istotu, že sú vaše zariadenia v požadovanom technickom stave a ich používanie…