Strážna služba – fyzická ochrana objektov

Strážna služba, ochrana osôb, majetku a budov

Zabezpečiť svoj objekt a majetok pred neželanými osobami je možné viacerými spôsobmi. Fyzická ochrana osôb a majetku rozhodne  patrí k tým najvyužívanejším. Vykonávajú ju uniformovaní a fyzicky zdatní bezpečnostní pracovníci, vyškolení podľa najmodernejších bezpečnostných trendov, ktorí pri svojej práci využívajú špičkovú bezpečnostnú techniku. Máte tak istotu, že váš majetok a zdravie je v tých najlepších rukách. 

V rámci komplexnej fyzickej ochrany objektov zabezpečujeme nielen stacionárnu strážnu službu, ale ponúkame tiež možnosť využitia mobilnej strážnej hliadky.  Kým stacionárna strážna služba bude vami zverené územie fyzicky monitorovať nepretržite, mobilná strážna hliadka vykoná obhliadku objektu len vo vopred stanovených intervaloch. Spoľahnúť sa na nás môžete aj počas organizácie rôznych podujatí, kedy sa ako usporiadateľská služba postaráme o ich bezproblémový a pokojný priebeh.  

Súčasťou našich bezpečnostných služieb je tiež banková ochrana, zásahová služba, informátorská služba a pult centrálnej ochrany. 

Nie sme obyčajná bezpečnostná služba. Sme partnerom, ktorí sa o všetko postará.

Strážna služba - Fyzická ochrana objektov | SRSS

Fyzickú ochranu objektov využívajú najmä podnikateľské subjekty, banky, majitelia priemyselných objektov, administratívnych budov, skladísk, ale aj väčších či menších obchodných prevádzok. 

PONÚKAME NASLEDOVNÉ BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY:
Ochrana majetku a osôb

Ochrana majetku a osôb

Ochrana objektov

Ochrana objektov

Banková ochrana

Banková ochrana

Osobná ochrana

Osobná ochrana

Usporiadateľská služba

Usporiadateľská služba

Informátorská služba

Informátorská služba na vstupoch do objektu

zasahova sluzba2

Zásahová služba

pult centralnej ochrany2

Pult centrálnej ochrany

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby facility managementu po celom Slovensku. Zabezpečujeme kompletnú správu budov, realizujeme profesionálne revízie všetkých typov zariadení : plynových, elektrických, zdvíhacích aj tlakových a zároveň zabezpečujeme ich kompletný servis. Spoľahnúť sa na nás môžete aj v otázke bezpečnosti. Zabezpečíme vám profesionálne SBS služby, poskytneme služby detektíva a odborné bezpečnostné poradenstvo.  Pre vašich zamestnancov zrealizujeme dôležité školenia BOZP a požiarnej ochrany. Naša  upratovacia služba sa postará o dokonalú čistotu na vašom pracovisku.  V prípade problémov s kanalizáciou zrealizujeme jej čistenie, výmenu alebo potrebný servis.  Všetky služby realizujeme v rámci celej SR –  rýchlo, efektívne a za najlepšiu cenu.