Mramorová 2

821 06 Bratislava

Máte otázku?

+421 850 638 638

Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

Každý prevádzkovateľ zdvíhacích zariadení musí zaistiť ich bezpečnú prevádzku dodržiavaním bezpečnostno-technických požiadaviek. Či už sa jedná hydraulické zdvíhacie zariadenia, vysokozdSúčasťou je pravidelná revízia zdvíhacích zariadení vykonávaná povereným revíznym technikom, ktorá preverí ich stav a bezpečnosť. 

Pre úspešné vykonanie odbornej prehliadky, teda revízie zdvíhacích zariadení je potrebné, aby každé zdvíhacie zariadenie malo zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie. Rovnako tak zariadenie, ktoré nie je určené na zdvíhanie osôb musí byť viditeľne označené.

V rámci odborných revízií ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.  

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť realizuje revízie zdvíhacích zariadení :

Revízie zdvíhacích zariadení preveria funkčnosť a bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia. Po ich absolvovaní vám revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní revízie zdvíhacieho zariadenia.

Revízie zdvíhacích zariadení
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ V ROZSAHU:
Aa

Parný kotol I.triedy

Ab

Parný kotol II.triedy

Ad

Parný kotol III.triedy

Ae

Parný kotol Iv.triedy

Ah

Tlaková nádoba stabilná

Ai1

Tlaková nádoba stabilná obsahujúca nebezpečné plyny

Ai2

Tlaková nádoba na dopravu plynov

Aj1

Tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja

Aj2

Potrubné vedenie

Ba1

Vykurované alebo vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia

Ba2

Vrátok s motorovým pohonom

Bb

Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka

Bc2

Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd1

Zdvíhacia rampa

Bd2

Zdvíhacia plošina

Bd3

Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia

Bd4

Zdvíhacie čelo určené na montáž

Be

Nákladný stavebný výťah

Bf

Zvislá posuvná brána

Bg

Regálový zakladač bez obsluhy

Bh

Javiskové zariadenie s ľudským pohonom

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Naše certifikáty - revízie zdvíhacích zariadení

Sme jedinou spoločnosťou v SR, ktorá v rámci facility manžmentu poskytuje najväčšie portóflio služieb. Zabezpečujeme kompletnú správu budov, odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!