Mramorová 2

821 06 Bratislava

Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

  1. Úvod
  2. /
  3. Revízie
  4. /
  5. Revízie zdvíhacích zariadení

Každý prevádzkovateľ zdvíhacích zariadení musí zaistiť ich bezpečnú prevádzku dodržiavaním bezpečnostno-technických požiadaviek. Či už sa jedná o hydraulické zdvíhacie zariadenia s elektrickým alebo motorovým pohonom, zdvíhacie plošiny, zdvíhacie rampy, výťahy a iné,  všetky typy si vyžadujú pravidelné revízie zdvíhacích zariadení vykonávané povereným revíznym technikom, ktorá preverí ich stav a bezpečnosť. 

Pre úspešné vykonanie odbornej prehliadky, teda revízie zdvíhacích zariadení je potrebné, aby každé zdvíhacie zariadenie malo zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie. Rovnako tak zariadenie, ktoré nie je určené na zdvíhanie osôb musí byť viditeľne označené.

V rámci odborných revízií ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.  

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť realizuje revízie zdvíhacích zariadení :

Revízie zdvíhacích zariadení preveria funkčnosť a bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia. Po ich absolvovaní vám revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní revízie zdvíhacieho zariadenia.

Revízie zdvíhacích zariadení
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ V ROZSAHU:
Ba2

Vrátok s motorovým pohonom

Bb

Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka

Bc2

Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd1

Zdvíhacia rampa

Bd2

Zdvíhacia plošina

Bd3

Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia

Bd4

Zdvíhacie čelo určené na montáž

Be

Nákladný stavebný výťah

Bf

Zvislá posuvná brána

Bg

Regálový zakladač bez obsluhy

Bh

Javiskové zariadenie s ľudským pohonom

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naše certifikáty - revízie zdvíhacích zariadení

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby správy budov po celom Slovensku. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!