Mramorová 2

821 06 Bratislava

Slovenská revízna a servisná spoločnosť

Komplexná správa objektov
Facility management

Správa administratívnych budov, správa polyfunkčných objektov, správa hospodárskeho majetku,  revízie zariadení, odborné skúšky, servis, revízne správy a iná dokumentácia, školenia BOZP, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, upratovacie služby a oveľa viac.

O našej spoločnosti

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti facility. Zabezpečujeme komplexnú správu objektov, správu majetku, technickú správu polyfunkčných budov,  revízieodborné skúšky, odborné prehliadky a servis všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, revízie komínov, montáž, opravu a revízie klimatizácií a vzduchotechniky. Súčasťou našich služieb je aj odstraňovanie závad zistených počas revízie zariadení. Venujeme sa taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS službyodborné poradenské a konzultačné služby, čistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektov

FACILITY MANAGEMENT - EfEKTÍVNA SPRÁVA OBjEkTOV

Prečo je kvalitný facility management dôležitý? Aby ste všetku svoju energiu mohli venovať podnikaniu, potrebujete po svojom boku dôveryhodného partnera, ktorý dokáže zabezpečiť maximálnu starostlivosť o vaše firemné priestory a ich technické vybavenie. Lebo iba tamkde všetko funguje tak, ako má, môžete podať očakávaný výkon. Navyše, dobre udržiavaná budova s pekne upraveným okolím a výborným technickým stavom nadobúda vyššiu trhovú cenu. Oplatí sa preto zveriť komplexnú správu objektov do rúk kvalifikovaných odborníkov, ktorí vedia, čo je pre vás najlepšie. 

Našou prioritou je pomôcť vám dosiahnuť stanovené ciele vytvorením príjemného a bezpečného pracovného prostredia a zároveň prispieť k zvýšeniu hodnoty vášho majetku. V rámci technickej správy budov sa staráme o bezpečný a plynulý chod technických zariadení, ich pravidelné revízie, kontroly, odstraňujeme závady, staráme sa o bezpečnosť osôb aj majetku, upratujeme priestory a okolie budov, čistíme kanalizácie, riešime finančnú správu, energetické poradenstvo a  administratívu spojenú s prevádzkou budovy. Skrátka robíme všetko pre vašu spokojnosť a úspech.  

Nie ste si istí, či sme pre vás tí praví ?

Činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky a certifikátu na jej vykonávanie.

Prečo práve my?

Sme výnimoční.  V rámci facility managementu poskytujeme najväčšie portfólio služieb na Slovensku.  Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne a za férové ceny. 

V rámci celého Slovenska

Zabezpečujeme komplexnú správu administratívnych budov a hodpodárskeho majetku v rámci celého Slovenska

Spoľahlivosť

V prípade nedodržania termínov preberáme zodpovednosť za finančné sankcie

Pracujeme 24/7

Vďaka veľkým kapacitám riešime služby expresne 24/7

construction-engineer-with-foreman-worker-checking-construction-site-e1600416419290.jpg

REFERENCIE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV

ČASTÉ OTÁZKY - FAQ

Nenašli ste na našom webe odpoveď na svoju otázku? Možno ju nájdete v zozname najčastejšie kladených otázok od našich zákazníkov.

Servisná prehliadka a revízia sú dva odlišné pojmy. 

Servisná prehliadka, nazývaná tiež profylaktická prehliadka,  slúži na udržiavanie správnej a bezpečnej  prevádzky stroja.  Servisný technik pri nej posudzuje stav jednotlivých častí zariadenia, kontroluje ich funkčnosť, tesnosť, opotrebenie a ak je to potrebné, zabezpečí ich čistenie či výmenu. Realizuje sa vždy po uplynutí istého času, resp. po odpracovaní určitého počtu hodín.

Revízia zariadenia je súhrn činností vykonávaných povereným revíznym technikom, ktorými sa posudzuje a preveruje stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Jej súčasťou sú odborné skúšky a merania, ktorých výsledok je zaznamenaný do revíznej správy/protokolu. Intervaly revízií jednotlivých zariadení sú jasne definované zákonom. 

Ak sa rozhodnete zveriť revíziu uvedených zariadení do rúk našich revíznych technikov, máte istotu, že blížiaci sa termín revízií vám včas pripomenú.
Vo všeobecnosti však platí, že by jednotlivé revízie mali byť vykonané v nasledovných intervaloch:

  • revízia elektroinštalácie - 1 x za 5 rokov
  • revízia bleskozvodu - 1 x za 4 roky
  • revízia plynového kotla - 1 x ročne
  • revízia komína - 1x ročne

Áno. Pre zabezpečenie správnej funkcie hasiaceho prístroja počas požiaru je potrebné vykonať jeho revíziu 1 x za rok, resp. 1 x za 2 roky , podľa odporúčaní výrobcu.  Dôležitá je tiež realizácia tlakovej skúšky 1 x za 5 rokov.