O našej spoločnosti

Slovenská revízna a servisná spoločnosť sa venuje komplexnej starostlivosti v oblasti BOZP a to odborným skúškam, priehladkám a servisu všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích, revízie komínov, revízie klimatizácií, požiarná ochrana, zdravotná služba, BOZP školenia a GDPR.

Vďaka veľkému rozsahu služieb, celoslovenskému pokrytiu a taktiež k veľkým kapacitám vieme vyriešiť všetky aj najnáročnejšie požiadavky klienta.

Za klienta sledujeme všetky termíny, zmeny v legislatíve, archivujeme všetky revízie lebo naším cieľom je odbremeniť klienta od starosti s BOZP aby sa vedel venovať svojmu podnikaniu.