O našej spoločnosti

Slovenská revízna a servisná spoločnosť sa venuje komplexnej starostlivosti v oblasti facility, a to odborným skúškam, prehliadkam a servisu všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích, revízií komínov, revízií klimatizácií, ďaľej sa venuje požiarnej ochraneBOZP školeniam, službám SBSčisteniu a údržbe kanalizácií a upratovaniu objektov.

Vďaka veľkému rozsahu služieb, celoslovenskému pokrytiu a taktiež veľkým kapacitám vieme vyriešiť všetky aj najnáročnejšie požiadavky klienta.

Za klienta sledujeme všetky termíny, zmeny v legislatíve, archivujeme všetky dokumenty, lebo našim cieľom je odbremeniť klienta od starostí s BOZP, aby sa mohol venovať svojmu podnikaniu.

Služby poskytujeme komplexne
a v rámci celého Slovenska

v prípade nedodržania termínov
preberáme zodpovednosť
za finančné sankcie

Vďaka veľkým kapacitám riešime služby expresne 24/7

Certifikácia

Činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky a certifikátu na jej vykonávanie.

Referencie

Všetky referencie