Termovízne meranie a diagnostika

Termovízne meranie od overeného poskytovateľa služieb v oblasti termovíznej diagnostiky elektrických zariadení. Spoľahnite sa na kvalitu a spoľahlivosť špecialistov SRSS.

Termovízne meranie ako nástroj prevencie, správy aj údržby

Termovízna diagnostika je neoceniteľným nástrojom v oblasti údržby a správy elektrických zariadení. Termovízie meranie dokáže včas identifikovať teplotné anomálie, ktoré môžu indikovať potenciálne problémy ako prehriatie, zlé kontakty alebo nadmerné zaťaženie elektrických zariadení a kabeláže. Týmto spôsobom je možné predísť vážnym poruchám a haváriám, ktoré môžu spôsobiť výpadky a poškodenia zariadení alebo dokonca požiar. Termovízne meranie umožňuje identifikovať s absolútnou presnosťou rizikové miesta alebo Vás informuje o tom, že je u Vás všetko v úplnom poriadku. Vďaka výstupom z termovíznych meraní je možné stanoviť aj efektívnejší plán údržby na základe skutočného stavu elektrických zariadení. Medzi výhody termovíznej diagnostiky patria:

  • Prevencia porúch
  • Efektivita a rýchlosť zistenia stavu
  • Optimalizácia plánu údržby
  • Zlepšenie životnosti zariadení
  • Energetická účinnosť
  • Kontrola počas plnej prevádzky

Spoločnosť SRSS patrí medzi overených a uznávaných poskytovateľov služby termovízne meranie a diagnostika. Spoľahnite sa na prvotriedne služby SRSS a zistite aktuálny stav Vašich elektrických zariadení.

Termovízna diagnostika – ako to celé funguje

Termovízna diagnostika elektrických zariadení je metóda, ktorá využíva infračervené kamery na snímanie a analýzu teplotných rozdielov na povrchu elektrických zariadení. Táto diagnostika umožňuje identifikovať abnormálne teplotné javy, ktoré môžu naznačovať problémy alebo poruchy v elektrických systémoch. Infračervená kamera, ktorá sa využíva pre termovízne merania, zaznamenáva tepelné žiarenie vyžarované povrchom elektrických zariadení a prevádza ho na viditeľný obraz, ktorý zobrazuje teplotné rozdiely v rôznych farebných škálach. Analýza týchto snímok nám pomáha identifikovať, ktoré oblasti vykazujú neobvyklé teplotné hodnoty. Naši pracovníci podľa potreby navrhnú okamžité alebo odporúčané kroky pre nápravu zisteného stavu.

Oblasti využitia termovízneho merania a diagnostiky

Montáž, údržba, opravy, servis elektrických zariadení

Servis elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako: