Prečo je potrebné odstrániť poruchy zistené pri revízii VTZ ?

Prečo je potrebné odstrániť poruchy zistené pri revízii VTZ ?

Vykonávanie pravidelných revízií  na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom odborných skúšok a odborných meraní je preveriť, či je vyhradené technické zariadenie schopné prevádzky, alebo môže byť naopak zdrojom poruchy či spôsobiť úraz. Revízie VTZ smú vykonávať len oprávnené osoby – revízni technici – na základe platných oprávnení.  Výstupom odborných skúšok a odborných meraní je revízna správa, teda doklad o vykonaní revízie, do ktorej revízny technik zaznamená podrobný stav VTZ  zariadenia.


Podľa výsledkov revízie môže mať revízna správa 2 podoby. V prípade, že je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky, revízny technik revíziu schváli , prípadne doplní o zoznam výhrad, ktoré treba odstrániť v stanovenom čase. Ak však zariadenie odbornou skúškou a meraniami neprejde, technik vám revíziu neschváli a zariadenie odstaví. Čo to pre vás znamená? Ako je možné zariadenie opätovne zaradiť do prevádzky?

VYHOVUJÚCA REVÍZIA VTZ A MOŽNÉ NEDOSTATKY

Ak sa o VTZ dôkladne staráte a dbáte na pravidelné odborné prehliadky a skúšky, je veľmi pravdepodobné, že zariadenie prejde kontrolou revízneho technika. Tak ako pri každom zariadení, aj tu však platí, že vplyvom pracovného zaťaženia a vonkajších vplyvov dochádza k jeho opotrebeniu a v tom prípade zariadenie nemusí podávať požadovaný výkon, prípadne môže byť zdrojom úrazu. Preto sa často stáva, že hoci zariadenie odbornou prehliadkou a skúškami prejde, schválenú revíznu správu doplní technik o zoznam nedostatkov, ktoré je potrebné v určitom termíne odstrániť. Zvyčajne sa jedná o drobné závady, ktoré síce bezprostredne neohrozujú užívateľa na živote, v dlhšom časovom horzionte by ale mohli spôsobiť závažnejšiu poruchu a vyžiadali si finančne nákladné opravy. Odstránenie výhrad sa neoplatí ignorovať aj z dôvodu možnej kontroly z Inšpektorátu práce. Ten vám za ne môže udeliť vysokú pokutu. Viac sa môžete dočítať v článku Revízie VZT neignorujte! Inšpekcia vám môže napariť vysokú pokutu.  

Vyhovujúca revízia VTZ

NEVYHOVUJÚCA REVÍZIA VTZ

Ak revízny technik počas odborných skúšok a meraní nájde prekážky, ktoré bránia bezpečnému používaniu elektrického, plynovéhotlakového či zdvíhacieho zariadenia, uvedie túto skutočnosť do revíznej správy, vrátane podrobného zoznamu závad a kým tieto nebudú odstránené, zariadenie dočasne odstaví z prevádzky. Pre každého podnikateľa je táto situácia nepríjemná, pretože vyradené technické zariadenie zvyčajne zasiahne do chodu celej prevádzky a môže spôsobiť prestoje a následné finančné straty

Vyhovujúca revízia VTZ

AKO OBNOVIŤ PREVÁDZKU ZARIADENIA?

Z  vyššie spomínaného dôvodu sú pravidelné revízie VTZ najlepšou prevenciou, ako takýmto nepríjemnostiam zabrániť. Ak však predsa len takáto situácia nastane, zvyčajne nie je neriešiteľná a zariadenie je zvyčajne po kompletnom servise opäť schopné prevádzky. Dôležité je nájsť overenú spoločnosť, ktorá má so servisom VTZ skúsenosti a dokáže odstrániť závady rýchlo a spoľahlivo. Vďaka desiatkam zrealizovaných revízií dokážu technici Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti promptne zareagovať a odstrániť zistené nedostatky v čo najkratšom možnom termíne. Mnohé spoločností už naše služby využili a môžu svoje technické zariadenia naďalej bezpečne využívať.  Prečítajte si ich referencie a pridajte sa  k desiatkam spokojných zákazníkov aj vy. 

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte revízie elektrických zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa  o vaše technické zariadenia,  dokumentáciu, pripomenieme dôležité termíny. Kontaktujte nás!

Ďaľšie články