Mramorová 2

821 06 Bratislava

Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení, revízie plynu

  1. Úvod
  2. /
  3. Revízie
  4. /
  5. Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení zahŕňajú kontrolu prívodu plynu a plynových spotrebičov profesionálnym revíznym technikom. Takáto kontrola by sa v bytoch a rodinných domoch mala vykonať 1x ročne kvôli včasnému odhaleniu úniku plynu a zabezpečeniu ochrany zdravia a života užívateľov. V prípade malých a stredných firiem sa plynové rozvody odporúčajú skontrolovať každé 3 roky, plynové spotrebiče 1x ročne. Podnikateľské subjekty, bytové domy a samosprávy majú navyše povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky 1x ročne.

Vy si však tieto termíny v hlave držať nemusíte. Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť vám všetky dôležité dátumy revízií plynových zariadení pripomenie a následne zrealizuje s pomocou odborne vyškolených a skúsených technikov. Cieľom každej revízie plynu a plynových zariadení je preveriť ich funkciu meraním a skúšaním a nájsť závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo majetok .  Po vykonaní revízie plynu dostanete od nás potvrdenie, tzv. revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad. Súčasťou revízie plynových zariadení je aj následné odstránenie konkrétnej poruchy na plynovom zariadení.

V RÁMCI ODBORNEJ REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ, REVÍZIE PLYNU REALIZUJEME:

Revízie zariadení
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ V ROZSAHU:

Aa

Výrobu plynu

Ab

Skladovanie plynu

Ac

Plnenie kovových tlakových nádob

Ad

Zásobovanie plynom

Ae

Zvyšovanie tlaku plynu na výstupe

Af

Zvyšovanie tlaku plynu na vstupe

Ag

Rozvod plynu

Ah

Spotreba plynu spaľovaním

Ai

Chladenie a mrazenie s množstvom plynu

Ba

Výroba plynu do 10 Nm3/h vrátane

Bb

Skladovanie plynu s objemom do 100m3

Bc

Plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane

Bd

Zásobovanie plynom ( tlakové stanice) do 10 Nm3/h

Be

Zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bf

Znižovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom do 0,4 MPa

Bh

Spotrebu plynu spaľovaním s výkonom do 5kW do 0,5 MW

Bi

Chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3kg do 25 kg vrátane

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naše certifikáty - revízie plynových zariadení

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby facility managementu po celom Slovensku.  Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS službydetektívnu službuodborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektov.  Pracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!