Poradenská a konzultačná činnosť

Poradenská a konzultačná činnosť, bezpečnostné poradenstvo, analýza bezpečnostných rizík

V otázke bezpečnosti sa na nás môžete 100%  spoľahnúť. Sme špecialisti na bezpečnostnú problematiku .  Okrem profesionálnej strážnej a detektívnej služby dokážeme pre vás vďaka rokom praxe a skúseností zabezpečiť profesionálne bezpečnostné poradenstvo. Naši odborne vyškolení pracovníci dokážu racionálne zhodnotiť bezpečnostné riziká vo vašej spoločnosti formou bezpečnostných auditov. Prostredníctvom nich dokážeme zhodnotiť efektivitu a funkčnosť aktuálne používaných bezpečnostných systémov a ak je to potrebné, navrhneme optimálne riešenie pre zvýšenie ochrany vás aj vášho majetku.

Prinášame bezpečnostné riešenia pre priemyselné objekty, výrobné podniky,  banky, administratívne budovy, výrobné haly, obchodné priestory a iné objekty podľa požiadavky zákazníka.   

Na základe analýzy rizík vypracúvame pre našich klientov bezpečnostné plány na mieru, v rámci ktorých  využívame kombinácie rôznych typov bezpečnostných technológií, vrátane fyzickej ochrany objektov. Len tak môžeme docieliť maximálny stupeň ochrany.  Samozrejmosťou je pravidelná údržba a revízie všetkých bezpečnostných zariadení našou spoločnosťou.

Poradenská a konzultačná činnosť, bezpečnostné poradenstvo

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA NA MIERU PRE KAŽDÝ OBJEKT

V RÁMCI BEZPEČNOSTNÉHO PORADENSTVA PONÚKAME TIETO SLUŽBY :
Analýza bezpečnosti

Analýza bezpečnostných rizík (miesto, stupeň rizika)

vypracovanie planu

Návrh opatrení, zhotovenie plánu ochrany

Realizácia navrhnutých opatrení

Realizácia navrhnutých opatrení (inštalácia, servis, videomonitoring...)

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby facility managementu po celom Slovensku. Zabezpečujeme kompletnú správu budov, realizujeme profesionálne revízie všetkých typov zariadení : plynových, elektrických, zdvíhacích aj tlakových a zároveň zabezpečujeme ich kompletný servis. Spoľahnúť sa na nás môžete aj v otázke bezpečnosti. Zabezpečíme vám profesionálne SBS služby, poskytneme služby detektíva a odborné bezpečnostné poradenstvo.  Pre vašich zamestnancov zrealizujeme dôležité školenia BOZP a požiarnej ochrany. Naša  upratovacia služba sa postará o dokonalú čistotu na vašom pracovisku.  V prípade problémov s kanalizáciou zrealizujeme jej čistenie, výmenu alebo potrebný servis.  Všetky služby realizujeme v rámci celej SR –  rýchlo, efektívne a za najlepšiu cenu.