Získali sme certifikát Ministerstva Obrany SR

Získali sme certifikát ministerstva obrany SR

Ak si ako právnická osoba či inštitúcia vyberáte dodávateľa služieb pre správu technických zariadení, mali by ste prihliadať najmä na jeho skúsenosti, odbornosť a dostatočnú kvalifikáciu. Iba tak získate istotu, že sú vaše zariadenia v požadovanom technickom stave a ich používanie je skutočne bezpečné. Dôkazom profesionality sú certifikáty, ktoré by mal každý overený servisný aj revízny technik vlastniť. Naši technici zo Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti majú oprávnenia vykonávať revízie a servis vyhradených technických zariadení a zároveň dlhoročné skúsenosti, ktoré sú garanciou odborne a spoľahlivo vykonanej práce.

NOVÝ CERTIFIKÁT PRE REVÍZIE A SERVIS ZARIADENÍ

Spokojnosť zákazníkov je našou absolútnou prioritou. Snažíme sa neustále napredovať a svojim klientom poskytovať  len tie najkvalitnejšie služby v rámci celého Slovenska, preto svoje vedomosti a schopnosti neprestajne zdokonaľujeme.   

Je pre nás cťou, že od decembra 2021 disponujeme už aj certifikátom Ministerstva obrany SR,  ktoré nás oprávňuje vykonávať servis, revízie a odborné skúšky elektrických zariadení na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl SR

Možnosti realizácie našich služieb sa tak rozšírili, vďaka čomu sa môžeme popýšiť aj spoluprácou na týchto projektoch:

  • obsluha kotolní

  • revízia čističiek odpadových vôd

  • skúšky parných kotlov

  • príprava štúdie kontajnerovej kotolne, 

  • nová štúdia : havárie obehového čerpadla, poruchy kúrenia

Certifikát Ministerstva obrany SR

Nezabúdajte, že výberom vhodného dodávateľa pre správu technických zariadení šetríte aj náklady spojené s odstraňovaním závad po neodborne vykonanom servise či revízii zariadení! Pri rozhodovaní vám môžu pomôcť referencie spokojných  zákazníkov , ktorých má naša spoločnosť  už desiatky.

Doprajte svojej firme 100% starostlivosť. Zverte technickú správu zariadení
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa o vaše zariadenia najlepšie ako vieme.  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články