Servis tlakových zariadení

Tlakové zariadenia sú nádoby, v ktorých sa uchovávajú kvapaliny alebo plyny pod určitým tlakom, odlišným od vonkajšieho prostredia. Vyžívajú sa v domácnostiach, ale aj v priemysle. Práve spomínaný rozdiel tlakov môže predstavovať nebezpečenstvo výbuchu, a preto sa používanie tlakových zariadení riadi presnými normami a právnymi predpismi. Podobne ako ostatné vyhradené technické zariadenia musia okrem pravidelnej a zákonom stanovenej revízie tlakových zariadení, prechádzať tiež pravidelnými servisnými prehliadkami

Tlakové skúšky (skúšky tesnosti) a  pravidelné servisné prehliadky tlakových zariadení  vykonávané skúsenými servisnými a revíznymi technikmi dokážu včas odhaliť poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť tlakového zariadenia a ohroziť vašu bezpečnosť pri jeho používaní.

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú starostlivosť o vyhradené tlakové zariadenia skupiny A a B. Zabezpečíme profesionálnu montáž, demontáž,  údržbu, opravu, záručný aj pozáručný servis tlakových zariadení ako sú vzduchové nádrže, zásobníky pary, zásobníky plynu, parné kotle, vykurovacie zariadenia, expanzné nádrže, hasiace prístroje a iné. Realizujeme tiež odkalovanie tlakových nádob, kontroly manometra, kontroly tlaku v membránovom vaku a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou tlakových zariadení. Kontroly tlakových zariadení vykonávame pred uvedením do prevádzky alebo po oprave tlakového zariadenia.

REALIZUJEME MONTÁŽ, ÚDRŽBU, OPRAVY, SERVIS TLAKOVÝCH ZARIADENÍ:

Profesionálna montáž, demontáž, opravy, náhradné diely, záručný a pozáručný servis tlakových zariadení

🕒 24 hodín denne 🗓️ 7 dní v týždni

POSKYTUJEME SERVISNÉ SLUŽBY PRE TIETO TLAKOVÉ ZARIADENIA :

Servis tlakových zariadení | SRSS

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naše certifikáty - servis tlakových zariadení

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby správy budov po celom Slovensku. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!