Revízia plynového kotla, komína či výťahu vám môže zachrániť život

Revízie, ktoré môžu zachrániť život - blog SRSS

Či už bývate v bytovom alebo rodinnom dome určite využívate rôzne elektrické, plynové, tlakové, či zdvíhacie zariadenia. Tie sa však dlhodobým používaním opotrebúvajú, znižuje sa ich výkonnosť a zvyšuje poruchovosť, čo môže viesť až k ohrozeniu vašej bezpečnosti. Určite ste už počuli o prípadoch, kedy skrat na elektrickom zariadení spôsobil požiar, prišlo k náhlemu výbuchu plynového či tlakového zariadenia alebo pádu výťahu v bytovom dome.

Predchádzať takýmto situáciám dokážu pravidelné odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, inak nazývané revízie. Každé technické zariadenie má zákonom stanovené termíny, kedy je revízie potrebné zrealizovať. Ak ich budete odkladať či úplne ignorovať, riskujete nielen svoje zdravie, ale aj vysoké pokuty! Naši certifikovaní revízni technici vám poradia, kedy je potrebné konkrétne revízie vykonať.

REVÍZIE PLYNOVÝCH KOTLOV

Pokiaľ bývate v rodinnom dome, ktorý vykurujete plynom  či tuhým palivom, máte povinnosť vykonať revíziu plynového kotla minimálne 1 x ročne.  Najideálnejší časť na jej realizáciu je počas leta, teda mimo hlavnej vykurovacej sezóny. Revízia plynového kotla trvá približne 1 hodinu. Počas nej revízny technik plynový kotol odborne prehliadne, posúdi jeho celkový stav, skontroluje prívod plynu, tesnosť spojov, odvod spalín, vyčistí ho, nastavízrealizuje tlakovú skúšku. Nakoniec vám vystaví potvrdenie o vykonaní odbornej prehliadky, tzv. revíznu správu.

Revíziou plynového kotla získate:

REVÍZIE KOMÍNOV

Rovnakú pozornosť ako plynové kotly si zaslúžia aj revízie komínov. Novela zákona o ochrane pred požiarmi vám ukladá povinnosť vykonať odbornú kontrolu komína a dymovodov minimálne 1 x ročne, v niektorých prípadoch je to však potrebné častejšie. Je to dôležité nielen pre vašu bezpečnosť, ale aj kvôli poisťovni, ktorá vám v prípade vzniku požiaru nemusí vzniknuté náklady uhradiť. Naopak budete musieť zaplatiť ešte aj vysokú pokutu.

Naši revízni technici vykonávajú odborné kontroly komínov podľa potreby, v závislosti od typu spotrebiča, ktorý je na komín napojený a celkového tepelného výkonu.

V prípade pripojenia spotrebičov s výkonom do 50kw  vykonávame odbornú kontrolu komína:

  • 1 x za 4 mesiace, ak sú na komín pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
  • 1 x za 6 mesiacov, ak ide o komín bez vložky a sú na neho pripojené spotrebiče na plyn
  • 1x za 12 mesiacov, ak ide o komín s vložkou a sú na neho pripojené spotrebiče na plyn

V prípade pripojenia spotrebičov s výkonom do 50kw  vykonávame odbornú kontrolu komína:

  • 1 x za 2 mesiace, ak sú na komín pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
  • 1 x za 6 mesiacov, ak pripojené spotrebiče na plyn
Revízie komínov

REVÍZIE VÝŤAHOV V BYTOVÝCH DOMOCH A BUDOVÁCH

Výťahy v bytových domoch a  budovách patria do kategórie zdvíhacích zariadení. Podľa vyhlášky je ich prevádzkovateľ povinný realizovať pravidelné revízie, odborné skúšky a úradné skúšky v presne stanovených intervaloch.  Zvyčajne sa realizujú podľa dohody, resp. zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom výťahu a servisnou spoločnosťou, ktorá sa o pravidelné revízie stará. Poverený revízny technik nesie plnú zodpovednosť za vykonanú revíziu výťahu a jeho servis. Revízie osobných a nákladných výťahov s povolenou prepravou osôb sa musia realizovať 1x za 3 mesiace. V rámci tejto prehliadky skontroluje náš revízny technik stav zariadenia počas prevádzky. Jeho výsledok zaznamená do revíznej knihy, ktorá je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu pre správcu domu aj jeho obyvateľov.

Ak je výťah nový, po rekonštrukcii, servise, alebo dlhšej odstávke, je potrebné vykonať aj odbornú skúšku výťahu školeným revíznym technikom. Takáto skúška sa vykonáva 1 x za 3 roky a je zameraná na hĺbkovú kontrolu všetkých častí výťahu a jeho celkovú bezpečnosť.

V rámci našich komplexných služieb pre vás okrem odborných revízií zabezpečíme aj  čistenie výťahových šácht.  

REVÍZIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRE FIRMY AJ DOMÁCNOSTI

Uvedené revízie sú len zlomkom z toho, čo pre vás dokáže naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť zabezpečiť. Revízie elektrických, plynových, tlakovýchzdvíhacích zariadení realizujeme nielen pre domácnosti, ale aj firemných zákazníkov. Dávame si záležať na individuálnom prístupe a kvalite našich služieb, o čom svedčí aj dlhodobá spokojnosť mnohých našich firemných klientov a ich referencie .

Zverte revízie technických zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Chcete mať istotu, že sú vaše zariadenia v 100 % technickom stave?  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články