Obnovili sme certifikát kvality EN ISO 9001:2015 a získali ISO 14001:2015 certifikát environmentálneho manažérstva

Obnovili sme certifikát kvality EN ISO 9001:2015 a získali ISO 14001:2015 certifikát environmentálneho manažérstva

Vysoký stupeň kvality pri poskytovaní služieb zákazníkom, zlepšovanie činností našej spoločnosti i plnenie medzinárodných štandardov kvality patrí medzi naše významné ciele. Preto sú aj certifikáty ISO dlhodobo súčasťou života našej spoločnosti. Certifikáty ISO sa udeľujú na dobu troch rokov, počas ktorých certifikačný orgán kontroluje súlad systému s požiadavkami normy, preto sme koncom roka absolvovali recertifikačný audit, pri ktorých v rámci previerok opäť overili funkčnosť nášho systému.

Certifikáty kvality ISO 9001 a ISO 14001

Systém kvality podľa ISO noriem je v našej spoločnosti zavedený, udržiavaný, pravidelne preverovaný a neustále zlepšovaný, preto sme certifikát kvality EN ISO 9001:2015 úspešne obhájili. Keďže predmetom našich služieb sú aj činnosti, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie, je pre nás dôležité znížiť dopady našej spoločnosti na životné prostredie, dodržiavanie environmentálneho správania a environmentálnej politiky, preto sme zaviedli systém riadenia spoločnosti  zohľadňujúci ochranu životného prostredia  a okrem certifikátu kvality získali aj certifikát systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001.

Certifikát ISO 18788 - Systém manažérstva SBS

Vzhľadom na to, že súčasťou našich služieb sú aj komplexné bezpečnostné služby bolo samozrejmosťou obnoviť aj, už osvojený, systém manažérstva súkromných bezpečnostných operácií – certifikát ISO 18788. Jeho zavedenie a dodržiavanie preukazuje systematický prístup k zachovaniu bezpečnosti, monitorovania a preskúmania. Okrem toho certifikát ISO 18788 umožňuje ďalší rozvoj našich bezpečnostných služieb, záruku bezpečnosti našich klientov a dodržiavanie ľudských práv.

Certifikát kvality ISO 9001 | srss.sk
Certifikát kvality ISO 9001 pre servis, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení
Certifikát kvality ISO 14001 | srss.sk
Systém environmentálny manažérstva. Certifikácia podľa medzinárodnej normy ISO 14001 .
Certifikát kvality ISO 18788 | srss.sk
Certifikát systému manažérstva súkromných bezpečnostných operácií podľa medzinárodnej normy ISO 18788

Ak si vyberáte dodávateľa akýchkoľvek služieb, mali by ste vždy prihliadať najmä na skúsenosti, odbornosť a dostatočnú kvalifikáciu. Spoločnosť s certifikátom kvality je bezpečným výberom, pretože si môžete byť na 100 percent istý, že sa v nej dodržiavajú kvalitatívne štandardy, bez ktorých by certifikát nezískala. Pri rozhodovaní vám môžu pomôcť aj referencie spokojných zákazníkov, ktorých má naša spoločnosť už desiatky.

Doprajte svojej firme 100% starostlivosť. Zverte technickú správu zariadení
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa o vaše zariadenia najlepšie ako vieme.  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články