Revízie trafostaníc

Profesionálny servis trafostaníc od overeného poskytovateľa služieb v oblasti servisu, údržby a revízie trafostaníc a VN. Spoľahnite sa na tých najlepších.

Prečo je servis trafostaníc potrebné brať vážne

S ohľadom na bezpečnosť zdravia pri práci a prevenciu pred škodami na majetku. Trafostanice sú kritické prvky v elektrickej distribučnej sieti a nesprávne fungovanie môže viesť k nebezpečným situáciám, od požiarov, cez výbuchy, po úrazy elektrickým prúdom. Pravidelný servis trafostaníc pomáha predchádzať týmto rizikám a zaručuje bezpečnú prevádzku Vašich zariadení. Nehovoriac o súlade s predpismi a normami, s ktorými je prevádzka trafostaníc a VN spojená. Aby ste boli v tom správnom súlade a vždy na bezpečnej pôde, musí sa o servis trafostaníc starať firma, ktorá má vždy aktuálny prehľad o platných technických a bezpečnostných normách. O to ľahšia, a pre Vás výhodnejšia, bude situácia, ak sa Vám o trafostanice a VN stará ten istý dodávateľ, ktorý má úplný prehľad o stave zariadení a všetkých úkonoch, ktoré boli na Vašich zariadeniach realizované.

  • Predchádzajte sankciám vďaka komplexným službám od SRSS. Pravidelný servis, servisné zásahy, stála podpora na telefóne a kvalita odvedenej práce presvedčili už mnohých. Staňte sa našim ďalším spokojným klientom.
Servis trafostaníc za výhodnú cenu

Investícia do budúcnosti – servis trafostaníc od SRSS

Dobrých dôvodov, prečo investovať do kvalitného servisu a údržby trafostaníc a VN je hneď niekoľko. Servis trafostaníc predstavuje kľúčový prvok pre bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu distribúciu elektrickej energie a ochranu ľudí aj životného prostredia. Už spoľahlivosť dodávky elektrickej energie ovplyvňuje Vašu efektivitu v podnikaní a plynulý chod procesov. Ak trafostanica zlyhá, môže to viesť k rozsiahlym výpadkom, ktoré Vás niečo budú stáť, nehovoriac o možných škodách väčších rozmerov. Prevencia je jednoznačne finančne výhodnejšie riešenie. Spoľahlivý servis pomáha Vašim zariadeniam aj v týchto aspektoch:

Čo ak došlo k poruche, poškodeniu, či havarijnému stavu trafostanice?

V prípade, že ste v situácii, že Vaša trafostanica potrebuje okamžitý zásah, naši odborníci sú pripravení zasiahnuť. Práve tieto situácia spadajú do skupiny servisných výjazdov, ktoré naša spoločnosť zabezpečuje celoslovensky a do 24 hodín zabezpečíme kontrolnú diagnostiku systému a určíme potrebné kroky k náprave. V prípade potreby môžete zavolať nášmu pracovníkovi a my Vám vyšleme tím špecialistov na miesto poruchy. Pomôžeme Vám rýchlo obnoviť dodávky energií, poskytneme komplexný servis pre opravy transformátora a zabezpečíme aj komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, či asistenciu pri riešení poistných udalostí.

Zákonné odporúčania a optimálna periodicita pre odborný servis trafostaníc

Samozrejme existujú zákony a odporúčané periodicity pre servis trafostaníc. Na Slovensku sú tieto pravidlá upravené v súlade s legislatívou Európskej únie a národnými predpismi.

  • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike stanovuje povinnosti prevádzkovateľov energetických zariadení vrátane trafostaníc. Predpisuje pravidlá pre bezpečnosť, údržbu a prevádzku elektrických zariadení.
  • Vyhláška č. 508/2009 Z.z. upravuje bezpečnostné požiadavky pre technické zariadenia, medzi ktoré patria aj elektrické zariadenia ako trafostanice. Definuje požiadavky na pravidelné prehliadky, skúšky a údržbu.
  • Norma STN EN 50110-1 je špecifická pre prevádzku elektrických zariadení a obsahuje odporúčania pre bezpečnú prevádzku, údržbu a kontrolu.
  • Výrobcovia trafostaníc často poskytujú špecifické pokyny a odporúčania pre údržbu a servis, ktoré zahŕňajú aj periodické kontroly a údržbu.

Odporúčaná periodicita servisu trafostaníc a služby SRSS

Odporúčané sú ročné preventívne prehliadky, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty fungujú správne. Okrem ročných kontrol sa odporúčajú detailnejšie prehliadky a skúšky každých 3 až 5 rokov, ktoré zahŕňajú komplexnejšie testovanie zariadení. V prípadoch porúch, zmien výkonu, pri neobvyklých podmienkach alebo po významných udalostiach (blesk, povodeň) môže byť potrebné vykonať okamžité kontroly a údržbu. Pri riadení sa predpismi a normami, pri havarijných situáciách i preventívnych kontrolách a servise trafostaníc, sa môžete plnohodnotne spoľahnúť na spoločnosť SRSS. Buďte bez starostí vďaka profesionálnemu prístupu a spoľahlivosti našich odborníkov.

Výhody spolupráce so SRSS

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako: