Revízie elektrických zariadení

  1. Úvod
  2. /
  3. Revízie
  4. /
  5. Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení je činnosť, v rámci ktorej sa skúšaním a meraním preveruje stav elektrického zariadenia alebo bleskozvodu s cieľom overiť bezpečnost konkrétneho elektrického zariadenia alebo bleskozvodu pred úrazom elektrickým prúdom. 

Každý majiteľ resp. prevádzkovateľ elektrického zariadenia či bleskozvodu je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky, teda revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu v rozsahu stanovenom platnou legislatívou. 

Slovenská revízna a servisná spoločnosť poskytuje pravidelné odborné prehliadkyodborné revízie elektrických zariadení v rámci celého Slovenska. Zabezpečujeme východiskové revízie potrebné pri zavádzaní nového či zrekonštruovaného elektrického zariadenia do prevádzky, pravidelné revízie stanovené zákonom a taktiež mimoriadne revízie elektrických zariadení. 

V rámci našich revíznych služieb vám závady zistené počas revízie elektrického zariadenia bezpečne odstránime.  

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ:

Odborné skúšky vykonávajú naši kvalifikovaní servisní technici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám po vykonaní skúšky vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky.

ČO POSUDZUJE REVÍZNY TECHNIK POČAS REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTROINŠTALÁCIÍ?

V rámci odbornej skúšky, teda revízie elektrických zariadenií a elektroinštalácií , ktoré sa najčastejšie vykonávajú pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, revízny technik posudzuje či:

Revizie elektrických zariadení
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ VYKONÁVAME V TOMTO ROZSAHU:

A

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B

Objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1

Technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

Okrem odborných revízií sa postaráme tiež o:

údržba a čistenie elektrickej inštalácie

odstránime závady zistené pri vykonaní odborných skúšok

Odborné technické poradenstvo

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Požadujem službu ako:

Naše certifikáty - revízie elektrických zariadení

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!