Servis

Všetky vyhradené technické zariadenia (VTZ) sa pravidelným používaním opotrebúvajú a zároveň podliehajú rôznym vonkajším vplyvom, čo môže mať vplyv na ich funkčnosť a výkon. Pre zachovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky si preto každé VTZ vyžaduje okrem zákonom stanovených odborných revízií aj pravidelné servisné prehliadky, ktoré majú preventívnu funkciu a zároveň pomáhajú predchádzať poškodeniam väčšieho rozsahu. Pravidelné servisné prehliadky vám navyše dokážu ušetriť náklady spojené s rozsiahlymi opravami, či celkovou výmenou zariadenia. 

Náš odborne vyškolený tím servisných technikov zabezpečí všetkým vašim strojom a zariadeniam 100%  starostlivosť. Postaráme sa o ich bezproblémový chod počas celej prevádzky, aj po ukončení záručnej doby – 24 hodín denne / 7 dní v týždni. Okrem pravidelných servisných prehliadok elektrických, plynových a tlakových zariadení realizujeme tiež odbornú montáž, opravy, záručný a pozáručný servis elektrických, plynových a tlakových zariadení. Ak je to potrebné zabezpečíme  dodanie náhradných dielov

Vďaka našej dlhoročnej praxi a množstvu spokojných klientov máte záruku, že sú vaše zariadenia v tých správnych rukách. 

V rámci servisných služieb pre vás zabezpečíme:

Servis VTZ | SRSS

SERVIS ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

SERVIS TLAKOVÝCH ZARIADENí

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako: