Mramorová 2

821 06 Bratislava

Tlakové skúšky

Tlakové skúšky, Revízie tlakových zariadení

  1. Úvod
  2. /
  3. Revízie
  4. /
  5. Tlakové skúšky

V prípade, že vlastníte, prevádzkujete či využívate akékoľvek tlakové zariadenie (parné kotly, tlakové nádoby, plynové ohrievače…),  je potrebné dbať na vykonávanie pravidelných tlakových skúšok. Ich účelom je zistenie netesností, ktoré by mohli viesť nielen k poškodeniu samotného tlakového zariadenia, ale tiež k ohrozeniu zdravia a majetku užívateľa. 

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť realizuje tlakové skúšky vykurovacích zariadení a taktiež tlakové skúšky vodovodného a kanalizačného potrubia. Tlaková skúška vykurovacích zariadení sa vykonáva prostredníctvom vstrekovania vzduchu alebo kvapaliny pod tlakom, zatiaľ čo tlaková skúška pevnosti potrubia sa realizuje kvapalinou za studena, prípadne pracovnou látkou za tepla. 

Tlakové skúšky preveria tesnosť a odolnosť všetkých použitých materiálov aj prvkov tlakového zariadenia. Po ich absolvovaní vám náš revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní tlakovej skúšky podľa platnej vyhlášky.

V rámci revízie tlakových zariadení ponúkame tiež možnosť odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je aj odborné technické poradenstvo. 

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ V ROZSAHU:
Aa1

Parný kotol I.triedy

Aa2

Parný kotol II.triedy

Aa3

Parný kotol III.triedy

Aa4

Parný kotol Iv.triedy

Ab1

Tlaková nádoba stabilná

Ab2

Tlaková nádoba stabilná obsahujúca nebezpečné plyny

Ac

Tlaková nádoba na dopravu plynov

Ad

Tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja

Ae

Potrubné vedenie

Ba

Vykurované alebo vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia

Bb1

Tlakové nádoby stabilné II. triedy

Bb2

Tlakové nádoby stabilné I. triedy

Bc
Bd

Tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov CO2

Be1

Potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny

Be2

Potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda

Bf1

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenia

Bf2

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty

Bf3

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny

Bf4

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určené na automatickú prevádzku

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naše certifikáty

Sme spoločnosť s najväčším portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu v SR. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!