SBS Služby

01

Poradenská a konzultačná činnosť

 • Analýza bezpečnostných rizík (miesta, stupeň rizikovosti)
 • Návrh opatrení a zhotovenie plánu ochrany (technické, technologické, režimovo-organizačné)
 • Realizácia navrhnutých opatrení (inštalácia a servis techniky, strážna služba, videomonitoring, PCO)

02

Detektívna služba

 • Hľadanie osoby a majetku
 • Monitorovanie činnosti fyzických osôb
 • Získavanie údajov pre potreby súdneho alebo správneho konania
 • Získavanie údajov o fyzickej osobe (stav, konanie, majetkové pomery,...)
 • Získavanie údajov v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

03

Strážna služba

 • Ochrana majetku a osôb:
  • Ochrana objektov
  • Banková ochrana
  • Osobná ochrana
  • Usporiadateľská služba
  • Informátorská služba na vstupoch do objektu
 • Preprava cenín
 • Pult centrálnej ochrany
 • Zásahová služba
Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!