Strážna služba

Ponúkané služby:

 • Ochrana majetku a osôb:
  • Ochrana objektov
  • Banková ochrana
  • Osobná ochrana
  • Usporiadateľská služba
  • Informátorská služba na vstupoch do objektu
 • Preprava cenín
 • Pult centrálnej ochrany
 • Zásahová služba