DETEKTÍVNA SLUŽBA

Ponúkané služby

  • Hľadanie osoby a majetku
  • Monitorovanie činnosti fyzických osôb
  • Získavanie údajov pre potreby súdneho alebo správneho konania
  • Získavanie údajov o fyzickej osobe (stav, konanie, majetkové pomery,...)
  • Získavanie údajov v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo