Pri práci detektíva je najdôležitejšia diskrétnosť

Pri práci detektíva je najdôležitejšia diskrétnosť

V rámci našej Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti poskytujeme aj služby detektívnej kancelárie. V našom tíme súkromných detektívov nájdete ľudí z rôznych oblastí. Naša práca nie je len o sledovaní zatúlaných manželov a ich mileniek, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Naším cieľom je nájsť odpovede na otázky, ktoré Vás trápia. Umožníme Vám diskrétne získať informácie, dôležité pre Vaše rozhodovanie. Okrem našich detektívnych služieb ako sú napríklad nevera, sledovanie a monitoring osôb a mnohé ďalšie, naši detektívi úzko spolupracujú aj s advokátmi, získavajú informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a dokážu získať údaje o osobnom stave fyzickej osoby. 

V rámci detektívnych služieb pre vás zabezpečíme:

  • preverovanie osôb, monitoring osôb
  • dokazovanie nevery
  • monitorovanie pohybu a činnosti teenagerov
  • hľadanie osôb a majetku
  • spolupráca s advokátmi
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby
  • získavanie informácií v súvislosti vymáhaním pohľadávky
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Často sa stretávame s názorom, že detektív by mal vedieť spraviť čokoľvek. No v  skutočnosti je detektívna kancelária vo svojej činnosti prísne limitovaná platnými zákonmi a to v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti. Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce.

Rovnako je dôležité aby sme pre vykonávanie našich činností mali potrebné licencie, certifikáty a previerky, ktoré si naši spolupracovníci pravideľne obnovujú. Na našich stránkach nájdete certifikáty na Strážnu a bezpečnostnú službu a licencie pre detektívne služby

Pri všetkých našich prípadoch sme viazaný mlčanlivosťou. Väčšina našich referencií má diskrétny charakter, lebo nie všetky informácie klient chce alebo môže  zverejniť a my sa tohto hesla striktne držíme. Môžeme však napríklad spomenúť, ako sme nášmu klientovi VAV Trans s. r. o. pomohli vyriešiť nepríjemnú udalosť a to krádež nafty z nákladných vozidiel. Navyše sa počas vyšetrovania podarilo zabrániť ďalšej krádeži na jednom z vozidiel. Čím sme im ušetrili peniaze a vznikla medzi nami krásna spolupráca a maximálna dôvera. 

Detektívna služba - Recenzie

Prečo sú klienti s našimi detektívnymi službami spokojní?

Pretože sa snažíme pracovať na 110%. Naši zamestnanci sú spoľahliví s odbornou praxou, vzdelaním a morálnymi zásadami. Pracujeme s modernou špičkovou technikou a každý prípad berieme s plnou vážnosťou. Pretože vaša bezpečnosť je našou prioritou.

Detektív musí vedieť aj poradiť ako s informáciami naložiť

Práca detektíva často spočíva v nekonečných hodinách čakania, sledovania a monitorovania. Po zozbieraní všetkých dôkazov ich treba predložiť klientovi čo je častokrát tá najnepríjemnejšia časť. Niektorí ľudia sú od začiatku racionálni a presne vedia, ako naložia so zistenými skutočnosťami, je však aj veľa takých, ktorí netušia, čo si majú počať potom sa z nás niekedy stáva akýsi psychoterapeut. Avšak sme tu nato aby sme vás zbavili všetkých pochybností. Výsledkom môže byť spokojnosť na vašej strane.

Možností detektívnej služby je skutočne veľa. Máte nejaký prípad, s ktorým by ste sa chceli poradiť a neviete, či spadá pod objednanie detektívnych služieb?

Kontaktujte nás a pri osobnom stretnutí, vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Ďaľšie články