Mramorová 2

821 06 Bratislava

Máte otázku?

+421 902 638 638

Slovenská revízna a servisná spoločnosť

Komplexná správa objektov
Facility management

Správa administratívnych budov, správa polyfunkčných objektov, správa hospodárskeho majetku,  revízie zariadení, odborné skúšky, servis, revízne správy a iná dokumentácia, školenia BOZP, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, upratovacie služby a oveľa viac.

O našej spoločnosti

Kvalitný facility management je pre bezproblémovú prevádzku objektov a vytvorenie príjemného a zdravého pracovného prostredia nevyhnutnosťou. Oplatí sa preto zveriť ho do rúk kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vedia, čo je pre vás najlepšie.

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť vám poskytne komplexnú starostlivosť v oblasti facility. Zabezpečujeme komplexnú správu objektov, správu majetku, technickú správu polyfunkčných objektov,  revízieodborné skúšky, odborné prehliadky a servis všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, revízie komínov, montáž, opravu a revízie klimatizácií a vzduchotechniky. Súčasťou našich služieb je aj odstraňovanie závad zistených počas revízie zariadení. Venujeme sa taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS službyodborné poradenské a konzultačné služby, čistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektov

TECHNICKÁ SPRÁVA POLYFUNKČNÝCH OBJEKTOV

Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, potrebujete po svojom boku dôveryhodného partnera, ktorý dokáže zabezpečiť 100% starostlivosť o vaše firemné priestory a ich technické vybavenie. Lebo iba tam, kde všetko funguje tak ako má, môžete podať očakávaný výkon.  Navyše dobre udržiavané budovy s pekným a upraveným okolím zvyšujú aj svoju trhovú cenu. 

Našou prioritou je pomôcť vám dosiahnuť stanovené ciele vytvorením príjemného a bezpečného pracovného prostredia a zároveň prispieť k zvýšeniu hodnoty vášho majetku. V rámci technickej správy budov sa staráme a bezpečný a plynulý chod technických zariadení,  odstraňujeme závady, realizujeme záručný, pozáručný aj profylaktický servis, staráme sa o bezpečnosť osôb aj majetku, upratujeme priestory, čistíme kanalizácie. Skrátka robíme všetko pre vašu spokojnosť.  

Technická správa polyfunkčných objektov zhŕňa:

Nie ste si istí, či sme pre vás tí praví ?

Činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky a certifikátu na jej vykonávanie.

Prečo práve my?

Sme výnimoční.  V rámci facility managementu poskytujeme najväčšie portfólio služieb na Slovensku.  Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne a za férové ceny. 

V rámci celého Slovenska

Zabezpečujeme komplexnú správu administratívnych budov a hodpodárskeho majetku v rámci celého Slovenska

24/7 Support

V prípade nedodržania termínov preberáme zodpovednosť za finančné sankcie

Pracujeme 24/7

Vďaka veľkým kapacitám riešime služby expresne 24/7

construction-engineer-with-foreman-worker-checking-construction-site-e1600416419290.jpg

REFERENCIE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV

ČASTÉ OTÁZKY - FAQ

Nenašli ste na našom webe odpoveď na svoju otázku? Možno ju nájdete v zozname najčastejšie kladených otázok od našich zákazníkov.

Servisná prehliadka a revízia sú dva odlišné pojmy. 

Servisná prehliadka, nazývaná tiež profylaktická prehliadka,  slúži na udržiavanie správnej a bezpečnej  prevádzky stroja.  Servisný technik pri nej posudzuje stav jednotlivých častí zariadenia, kontroluje ich funkčnosť, tesnosť, opotrebenie a ak je to potrebné, zabezpečí ich čistenie či výmenu. Realizuje sa vždy po uplynutí istého času, resp. po odpracovaní určitého počtu hodín.

Revízia zariadenia je súhrn činností vykonávaných povereným revíznym technikom, ktorými sa posudzuje a preveruje stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Jej súčasťou sú odborné skúšky a merania, ktorých výsledok je zaznamenaný do revíznej správy/protokolu. Intervaly revízií jednotlivých zariadení sú jasne definované zákonom. 

Ak sa rozhodnete zveriť revíziu uvedených zariadení do rúk našich revíznych technikov, máte istotu, že blížiaci sa termín revízií vám včas pripomenú.
Vo všeobecnosti však platí, že by jednotlivé revízie mali byť vykonané v nasledovných intervaloch:

  • revízia elektroinštalácie - 1 x za 5 rokov
  • revízia bleskozvodu - 1 x za 4 roky
  • revízia plynového kotla - 1 x ročne
  • revízia komína - 1x ročne

Áno. Pre zabezpečenie správnej funkcie hasiaceho prístroja počas požiaru je potrebné vykonať jeho revíziu 1 x za rok, resp. 1 x za 2 roky , podľa odporúčaní výrobcu.  Dôležitá je tiež realizácia tlakovej skúšky 1 x za 5 rokov.