Servis/ Elektrina

 • Montáž vypínačov, zásuviek, osvetlenia
 • Montáž elektrických spotrebičov v domácnosti
 • Montáž prúdových chráničov
 • Montáž ističovej skrinky
 • Komplet kabeláže
 • Projektové dokumentácie elektroinštalácie
 • Návrh a poradenstvo v oblasti elektroinštalácii
 • Stavebný dozor v oblasti elektroinštalácii
 • Výroba elektrických rozvádzačov
 • Dátové a televízne siete
 • Elektrické prípojky
 • Verejné osvetlenie
 • Led systémy
 • Bleskozvody
 • Opravy a servis
 • Havarijná služba
Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!