Komplexná správa objektov – čo všetko by mala zastrešovať?

Komplexná starostlivosť o budovy a zamestnancov

Ak podnikáte a vlastníte polyfunkčný objekt  alebo  iné firemné priestory, mali by ste vedieť, že základom pre ich bezproblémový chod a vaše nerušené podnikanie je kvalitný facility management, teda efektívne riadenie prevádzky budov . Prevádzka každej budovy si totiž vyžaduje pravidelnú komplexnú technicko-hospodársku správu s  cieľom optimalizácie všetkých procesov a vytvorením príjemného a bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov. Aby ste sa mohli naplno venovať tvorbe zisku, potrebujete po svojom boku niekoho, kto vám pomôže vytvoriť ideálne podmienky pre jeho dosiahnutie a v rámci  komplexnej správy objektu zabezpečí všetky potrebné služby. Patrí sem správa majetku, upratovacie služby, montáž a údržba technických zariadení, odborné revízie, elektroinštalačné, vodoinštalačné a plynárenské služby, požiarna ochranapravidelné školenia BOZP, pracovná zdravotná služba či  spoľahlivá bezpečnostná služba.

Z hľadiska úspory času a financií je najefektívnejšie, aby všetky tieto činnosti dokázala zastrešiť jedna spoločnosť. Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť je na slovenskom trhu lídrom v komplexnej technicko-hospodárskej správe budov. Vďaka rokom skúseností presne vieme, čo naši klienti potrebujú, a preto poskytujeme najširšie portfólio služieb v SR.

Čo všetko dokážeme pre vašu firmu v rámci komplexnej správy objektov zabezpečiť?

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH A ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Elektrické, plynové, tlakové či zdvíhacie zariadenia sú bežnou súčasťou mnohých firiem a pracovných procesov. Aby bolo ich používanie bezpečné a zároveň ekonomicky rentabilné, vyžaduje si ich prevádzka pravidelnú starostlivosť vo forme odborných prehliadok a meraní, tzv. revízií. Ak by totiž prišlo k poškodeniu zdravia zamestnanca v dôsledku zanedbanej revízie, hrozili by vám nemalé sankcie.

Každý typ vyhradeného technického zariadenia má zákonom presne stanovené termíny, v ktorých je potrebné revíziu zariadenia vykonať. Tým sa však vôbec zaťažovať nemusíte, pretože naši certifikovaní revízni technici tieto termíny odsledujú za vás a blížiaci sa termín revízie vám pripomenú. Počas revízie technického zariadenia preveria technický stav zariadenia meraním a skúšaním, odhalia možné poruchy a posúdia schopnosť prevádzky z hľadiska bezpečnosti. Nakoniec vám vystavia revíznu správu, teda záznam o tom, čo všetko a kedy bolo v rámci revízie zrealizované.

Montáž, údržba, opravy, servis elektrických zariadení

SERVIS ELEKTRICKÝCH, PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Ak počas revízie elektrického, plynového či tlakového zariadenia zistíme poruchu, dokážeme ju rýchlo odstrániť a obnoviť tak bezpečnú prevádzku stroja. Servis elektrických, plynových tlakových zariadení zabezpečujú naši skúsení servisní technici, ktorí vykonávajú aj pravidelné servisné prehliadky.  

Servisné alebo profylaktické prehliadky majú najmä preventívnu funkciu, aby sa včas zabránilo finančne aj časovo náročnejším opravám. Počas servisnej prehliadky posúdime celkový stav zariadenia, skontrolujeme funkčnosť, tesnosť a opotrebenie jednotlivých súčiastok a v prípade potreby ich vyčistíme, prípadne rovno vymeníme. Servisné prehliadky technických zariadení sa realizujú podľa individuálnej potreby konkrétneho zariadenia, zvyčajne po odpracovaní určitého počtu hodín.

ŠKOLENIA BOZP

Technické zariadenia nie sú jediné, ktoré si v rámci pracovného procesu zaslúžia pozornosť. Ako zamestnávateľ máte tiež podľa zákona o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom vhodné pracovné podmienky. Účelom BOZP je eliminovať v rámci pracovného procesu všetky škodlivé faktory, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život zamestnancov a zároveň tiež eliminovať škody zamestnávateľa na výrobkoch, zariadeniach či výlukách v pracovnom procese.  Včasným zabezpečením školenia BOZP tak chránite nielen svojich zamestnancov, ale aj seba.

Využite naše komplexné služby BOZP, v rámci ktorých vám náš tím bezpečnostných, revíznych technikov a skúsených lektorov  zabezpečí profesionálne školenia BOZP a kurzy prvej pomoci po celom Slovensku. A nielen to!  Zrealizujeme pre vašu firmu tiež odborný vstupný audit BOZP, vypracujeme BOZP smernice a odkonzultujeme s vami prípadné zmeny v legislatíve. Nič dôležité z oblasti bezpečnosti zdravia vám tak už neunikne.

Školenie BOZP - ochrana zdravia pri práci

POŽIARNA OCHRANA

Ako podnikateľ ste ste podľa zákona o ochrane pred požiarmi (OPP) povinný zabezpečiť dostatočnú požiarnu ochranu pre svoj objekt. Len tak dokážete zabrániť rozsiahlym škodám na majetku a ľudských životoch spôsobených požiarom. Súčasťou požiarnej ochrany sú pravidelné školenia OPP, vypracovanie dokumentácie OPP ako požiarne poplachové smernice, evakuačné plány, požiarny poriadok či  záznam o kontrole požiarnych zariadení. Chýbať nesmú preventívne protipožiarne prehliadky realizované požiarnym technikom alebo špecialistom požiarnej ochrany.

Ak chcete mať všetky náležitosti súvisiace s požiarnou ochranou v poriadku a vyhnúť vysokej pokute, na našu Slovenskú revíznu a servisnú spoločnosť sa môžete spoľahnúť aj v tomto prípade. Certifikovaní požiarni technicišpecialisti požiarnej ochrany pre vás zrealizujú potrebné školenia OPP, skontrolujú hasiace prístroje, hydranty, požiarne nádoby, požiarne uzávery aj požiarnu signalizáciu. Urobíme všetko preto, aby sme vás pred požiarom ochránili. 

Požiarna ochrana

SBS SLUŽBY

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. S nami sa o seba ani svoj majetok viac obávať nemusíte. Vďaka najmodernejším monitorovacím a zabezpečovacím zariadeniam sú naši fyzicky zdatní a profesionálne vyškolení pracovníci SBS služby s preukazom odbornej spôsobilosti SBS  pripravení ochrániť nielen vás, ale aj akékoľvek objekty, či už ide o obchodné prevádzky, priemyselné budovy, banky, rôzne komerčné aj nekomerčné priestory.

Fyzickú ochranu osôb a majetku realizujeme formou stacionárnej strážnej služby alebo mobilnej strážnej hliadky. Súčasťou našich bezpečnostných služieb je aj zásahová služba, informátorská služba , pult centrálnej ochrany a bezpečnostné poradenstvo. Ak máte podozrenie, že sa vo vašej firme deje niečo nekalé ako krádež majetku či sprenevera peňazí, naša detektívna služba vám pomôže vinníka odhaliť.

UPRATOVANIE PRIESTOROV

Pracovný výkon každého človeka závisí nielen od jeho pracovných schopností, ale aj od prostredia, v ktorom pracuje. Len v príjemnom a čistom pracovnom prostredí môžete dosahovať vysoký pracovný výkon. Chceme, aby ste sa v práci cítili rovnako dobre ako doma, preto pre vás zabezpečujeme komplexné upratovacie služby v rámci celého Slovenska.

Upratujeme komerčné priestory, kancelárie, výrobné haly, obchodné priestory, priemyselné objekty, zdravotnícke zariadenia. Zabezpečíme čistotu vašich priestorov od podlahy po strop. Postaráme sa o čisté dlážky, koberce, okná, žalúzie, fasády, betónové ploty,  výrobné stroje. V prípade potreby vás zbavíme aj rôznych škodcov, zrealizujeme deratizáciu, dezinfekciu, či dezinsekciu.

Upratovacie služby

ČISTENIE A ÚDRŽBA KANALIZÁCIÍ

Pokiaľ sa vo vašej prevádzke vyskytne akýkoľvek problém s upchatým či inak poškodeným potrubím alebo kanalizáciou, sme pripravení ho okamžite vyriešiť. Naša havarijná službašikovní vodoinštalatéri  sú tu pre vás NONSTOP. S použitím špičkovej modernej techniky dokážeme vyčistiť potrubia väčších aj menších rozmerov. Pri čistení a údržbe kanalizácií využívame  rôzne techniky podľa toho, čím je upchatie potrubia spôsobené. Pri menej znečistených potrubiach využívame krtkovanie prípadne vysokotlakové čistenie. Hrubé nánosy tuhého odpadu odstraňujeme frézovaním potrubia. Vďaka špeciálnej kanalizačnej kamere, vám navyše ušetríme stovky EUR za zbytočné výkopové práce.

Pomôže vám však aj s celkom bežnými vodoinštalačnými prácami ako je kvapkajúci vodovod, napojenie zariadenia na prívod vody, vyriešime problém s nefungujúcim kúrením alebo nainštalujeme nové vodovodné siete do vášho objektu. Naše vodoinštalatérske služby môžete využiť kdekoľvek a kedykoľvek  – 365 dní v roku.

Frézovanie kanalizácie

Doprajte svojej firme 100% starostlivosť. Zverte správu svojej budovy
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa o vašu budovu aj zamestnancov najlepšie ako vieme.  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články