KOMPLEXNÁ SPRÁVA OBJEKTOV – ČO VŠETKO BY MALA ZASTREŠOVAŤ?

Komplexná starostlivosť o budovy a zamestnancov

Ak podnikáte a vlastníte polyfunkčný objekt  alebo  iné firemné priestory, mali by ste vedieť, že základom pre ich bezproblémový chod a vaše nerušené podnikanie je kvalitný facility management, teda efektívne riadenie prevádzky budov . Prevádzka každej budovy si totiž vyžaduje pravidelnú komplexnú technicko-hospodársku správu s  cieľom optimalizácie všetkých procesov a vytvorením príjemného a bezpečného pracovného prostredia […]