SBS služba dokáže zabrániť veľkým finančným stratám vo firmách

Sbs služba dokáže zabrániť veľkým finančným stratám vo firmách

Krádeže vo firmách nie sú v podnikateľskom prostredí žiadnou novinkou. Nezáleží na tom, akú veľkú firmu vlastníte, ak jej priestory nemáte dostatočne zabezpečené, je to akoby ste zlodejov k sebe priamo pozývali. Nejedná sa pritom vždy len o neznámych páchateľov. Ako sa hovorí, „pod lampou býva najväčšia tma“. A tak sa neraz sa stáva, že za miznutie materiálu, tovaru, či peňazí sú zodpovední samotní zamestnanci. Peňažné straty však nemusia byť spôsobené len krádežou hmotného majetku.  Spoločnosť dokáže finančne poškodiť aj nedbalé konanie zamestnancov, kvôli ktorým môže firma prísť o obchodné tajomstvo, dôležité zákazky, prehrať alebo zmeškať výberové konania.  A to rozhodne žiaden podnikateľ nestojí.

Poďme sa teda pozrieť, čo môžete pre ochranu svojej firmy urobiť? Ako ju zabezpečiť a získať prehľad o dianí v nej?
Na koho sa v prípade podozrenia z krádeže obrátiť?

NÁJDITE SI SPOĽAHLIVÚ SBS SLUŽBU

Aby ste nemuseli žiť v neustálom strachu a strese z toho, či je všetko vo vašej firme v poriadku, je najlepšie zveriť bezpečnosť do rúk overenej bezpečnostnej služby. Úlohou súkromnej bezpečnostnej služby, v skratke SBS služby, je chrániť bezpečnosť osôb a majetku. Vykonávajú ju licencovaní pracovníci s preukazom odbornej spôsobilosti SBS. Ten získajú od príslušného štátneho orgánu po absolvovaní odbornej skúšky a splnení všetkých potrebných náležitostí ako je bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony,  vek a iné. Okrem toho by profesionálna SBS služba mala disponovať aj modernou monitorovacou a zabezpečovacou technikou, ktorá stupeň ochrany významne zvyšuje.  Súkromné bezpečnostné služby môžu poskytovať rôznej formy ochrany. Ideálne je vybrať si SBS službu s najväčším portfóliom služieb, ktorá sa vie operatívne prispôsobiť vašim požiadavkám. Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť zabezpečí pre vašu firmu komplexné SBS služby v rámci celého Slovenska.

SBS služby - strážna služba | SRSS s.r.o.

STRÁŽNA SLUŽBA NA MIERU

Pod pojmom „strážna služba“ si každý predstaví fyzicky zdatného uniformovaného pracovníka, ktorý stráži exteriér alebo interiér objektov, pričom zvyčajne využíva aj monitorovaciu techniku. Odborne sa táto činnosť nazýva fyzická ochrana osôb a majetku. Najčastejšie si ju objednávajú majitelia obchodných centier, bánk, úradov, administratívnych budov, kultúrnych pamiatok,  kde je zvýšený pohyb ľudí a tým aj väčšie riziko krádeže. Nemusí sa však vždy jednať len o stacionárnu strážnu službu. Stráženie objektov môže prebiehať aj formou mobilnej strážnej hliadky, ktorá monitoruje napr. okolie budov, skladov, priemyselných objektov vo vopred dohodnutých intervaloch. Strážnu službu určite oceníte aj pri usporadúvaní rôznych verejných podujatí, koncertov, výstav, kde dohliada na ich hladký priebeh.

Strážna služba SRSS pre vás zabezpečí:

FIREMNÚ KRÁDEŽ ČI SPRENEVERU ODHALÍ DETEKTÍV

Ak máte podozrenie, že sa vo vašej firme deje niečo nekalé, čo poškodzuje jej dobré meno a spôsobuje finančné straty, rozhodne by ste s oslovením detektíva nemali dlho otáľať. Ako a s čím vám vie súkromný detektív pomôcť?

Súkromný detektív je vyšetrovateľ, ktorý na rozdiel od polície vyšetruje aj prípady mimo trestného práva.  Skúsený detektív dokáže diskrétne zozbierať a zanalyzovať dôkazy, ktoré je následne možné použiť proti páchateľovi pri súdnom či správnom konaní. Vyhnúť sa finančným ťažkostiam vo firme môžete už pri uzatváraní kontraktu s novým obchodným partnerom. Certifikovaná detektívna kancelária Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti vám pomôže preveriť solventnosť obchodného partnera a včas tak odhaliť potenciálneho neplatiča. Rovnako dôležité je dobre poznať aj svojich zamestnancov a spoločníkov. Neraz  odhalíme, že zdanlivo lojálny zamestnanec svojim konaním prispel k úniku informácií, prezradil obchodné tajomstvo a tým poškodil spoločnosť.  V našej praxi sa tiež často stretávame s objasňovaním firemných krádeží ako je nevysvetliteľný úbytok materiálu na stavbách, tovaru v skladoch, či miznutie paliva z nádrží firemných vozidiel. Veľkou výhodou je, že naša detektívna kancelária spolupracuje s políciou aj právnikmi, a tak vieme získať potrebné informácie z rôznych, bežne nedostupných registrov, čím sa šance na usvedčenie páchateľa zvyšujú.

Súkromný detektív

Nech už je problém vo vašej spoločnosti akýkoľvek, naše profesionálne SBS služby  dokážu ochrániť vás a vašu firmu pred  zlodejmi a únikom dôležitých dát  prostredníctvom špičkovej monitorovacej a odpočúvacej techniky.  Zabezpečíme potrebné dôkazové materiály. ktoré pomôžu prípad vyriešiť do úspešného konca.
Dôkazom úspešnosti sú referencie našich klientov

Zverte bezpečnosť svojej firmy do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Poskytneme 100 % ochranu vám aj vášmu majetku.  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články