DO PLATNOSTI VSTUPUJÚ NOVÉ NORMY STN PRE OPAKOVANÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. AKÉ ZMENY PRINÁŠAJÚ?

Nové normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022

Rok 2022 prináša zmeny v rámci noriem pre opakované skúšky elektrických zariadení, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti pod názvami STN EN 50699: 2022 – Opakované skúšky elektrických zariadení a STN EN 50678: 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave . Novoprijaté európske normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022 […]