PREVÁDZKUJETE STROJOVÉ ZARIADENIE ALEBO ELEKTRICKÝ STROJ ? NA ČO SI DAŤ POZOR ?

Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariadení

Strojové zariadenia (stroj) a elektrické zariadenia patria do kategórie technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a pravidelnú údržbu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia […]

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A MAJITEĽA STROJOVÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRICKÝCH STROJOV

Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariadení

Každý majiteľ resp. prevádzkovateľ elektrických strojov, strojových a výrobných zariadení je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, tzv. revízie v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ignorovaním dodržiavania uvedených legislatívnych požiadaviek prevádzkovateľ / zamestnávateľ riskuje nielen poškodenia majetku, zdravie seba a svojich […]

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TRAFOSTANÍC A VN. PREČO ICH NEPODCEŇOVAŤ !

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc a VN

Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a ich pravidelnú údržbu. Viete čo všetko hrozí pri poškodení trafostanice a vysokonapäťových elektrických zariadení ? Všetky vyhradené technické zariadenia si vyžadujú pravidelné revízie, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia či majetku. Predchádzať takýmto situáciám dokážu […]

REVÍZIA PLYNOVÉHO KOTLA, KOMÍNA ČI VÝŤAHU VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Revízia plynového kotla

Či už bývate v bytovom alebo rodinnom dome určite využívate rôzne elektrické, plynové, tlakové, či zdvíhacie zariadenia. Tie sa však dlhodobým používaním opotrebúvajú, znižuje sa ich výkonnosť a zvyšuje poruchovosť, čo môže viesť až k ohrozeniu vašej bezpečnosti. Určite ste už počuli o prípadoch, kedy skrat na elektrickom zariadení spôsobil požiar, prišlo k náhlemu výbuchu plynového či tlakového […]