REVÍZIE VTZ NEIGNORUJTE! INŠPEKCIA VÁM MÔŽE NAPARIŤ VYSOKÚ POKUTU

Revízie, inšpekcia, výhrady

Ak podnikáte, určite viete, že ste ako zamestnávateľ podľa zákona 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, povinný zabezpečiť kontrolu bezpečnosti používaných vyhradených technických zariadení.  Zákon definuje presné termíny, v ktorých musia byť pravidelné revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadení,  revízie tlakových zariadení a revízie zdvíhacích zariadení zrealizované. Ak tak neurobíte, za zanedbanie revízií vyhradených technických zariadení vám hrozia […]