ZÍSKALI SME CERTIFIKÁT MINISTERSTVA OBRANY SR

Ministerstvo obrany SR

Ak si ako právnická osoba či inštitúcia vyberáte dodávateľa služieb pre správu technických zariadení, mali by ste prihliadať najmä na jeho skúsenosti, odbornosť a dostatočnú kvalifikáciu. Iba tak získate istotu, že sú vaše zariadenia v požadovanom technickom stave a ich používanie je skutočne bezpečné. Dôkazom profesionality sú certifikáty, ktoré by mal každý overený servisný aj revízny technik […]