PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Ponúkané služby:

  • Analýza bezpečnostných rizík (miesta, stupeň rizikovosti)
  • Návrh opatrení a zhotovenie plánu ochrany (technické, technologické, režimovo-organizačné)
  • Realizácia navrhnutých opatrení (inštalácia a servis techniky, strážna služba, videomonitoring, PCO)