Revízie/ Zdvíhacie zariadenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa

Žeriavy a zdvíhadlá

Ab

Pohyblivé pracovné plošiny

Ad

Stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Ae

Regálový zakladač

Ah

Výsuvný rebrík

Ai1

Zariadenie technickej zábavnej činnosti

Ai2

Horská dráha

Aj1

Horné pohyblivé javiskové zariadenie

Aj2

Dolné pohyblivé javiskové zariadenie

Ba1
Ba2

Vrátok s motorovým pohonom

Bb

Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka

Bc2

Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd1

Zdvíhacia rampa

Bd2

Zdvíhacia plošina

Bd3

Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia

Bd4

Zdvíhacie čelo určené na montáž

Be

Nákladný stavebný výťah

Bf

Zvislá posuvná brána

Bg

Regálový zakladač bez obsluhy

Bh

Javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!