Načítavam...

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):
Východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky.

Požiadavky na bezpečnosť zdvíhacích zariadení preverujeme revíznou činnosťou na zdvíhacích zariadeniach. Dlhoročné skúsenosti revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované zdvíhacie zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

 • Aa – žeriavy a zdvíhadlá
 • Ab – pohyblivé pracovné plošiny
 • Ac – výťahy
 • Ad – stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby
 • Af – pohyblivé schody a chodníky
 • Ag – vleky
 • Ba – žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg
 • Bb – žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane
 • Bd – zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi
 • Be – zdvíhacie rampy, plošiny a čelá
 • Bf – vrátky
 • Bg – stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb
 • Bh – zvislé posuvné brány
 • Bi – zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena
© 2018 Slovenská revízna a servisná spoločnosť.