Načítavam...

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):
Východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky.

Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení preverujeme revíznou činnosťou na elektrických zariadeniach. Dlhoročné skúsenosti revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované elektrické zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E1.1 – zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52kV
  • E.2 – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
© 2018 Slovenská revízna a servisná spoločnosť.