Načítavam...
  • Audit existujúceho stavu spracúvania osobných údajov a stavu ochrany osobných údajov
  • Posúdenie súladu existujúceho stavu správnou úpravou účinnou od 25.mája 2018
  • Návrh opatrení potrebných na prijatie za účelom zabezpečenia súladu s GDPR
  • Zavedenie interného systému a implementácia navrhnutých opatrení vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie resp. revízie existujúcej dokumentácie
  • Poradenstvo, školenie zamestnancov/ osôb spracúvajúcich osobné údaje s cieľom zabezpečenia plnenia povinností podľa GDPR týmito osobami
© 2018 Slovenská revízna a servisná spoločnosť.