Čistenie a servis kanalizácií

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):
Východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky.

Elektromechanické strojové čistenie

Elektromechanické zariadenie sa používa na čistenie menších priemerov potrubia. Pri probémoch neodtekajúceho umyvadla, dresu , odpadového potrubia v kuchyni, kúpelni, syfón, wc, alebo strešný zvod.

Čistenie realizujeme pomocou prenosného zariadenia poháňaného elektromotorom. Cez spojku je na motor pripojená pružina s dĺžkou niekoľko metrov, ukončená hrotom. Hrotov je niekoľko druhov, podľa potrubia a jeho upchatia.

Frézovanie kanalizácie

Frézovanie kanalizácie je odstraňovanie tvrdých usadenín, stavebných hmôt, konárov z potrubia a tukových usadenín. Tvrdé usadeniny rozbíjamé frezóvacou hlavicou na malé kúsky, ktoré vyplavíme z potrubia tlakovým čistením.

Tlakové čistenie kanalizácií

Je veľmi účinný a šetrný spôsob čistenia kanalizácii, dresov, odpadov, odtokov, stupačiek. Tlakové čerpadlo je schopné generovať vodu pod regulovaným tlakom až do 1800 atmosfér.

V aute je hydraulický bubon napojený na čerpadlo, na ktorom je napojená hadica s dĺžkou 80m ukončená triskou. Trisky sú meniťelné podľa druhu a dĺžky Vášho potrubia.

Monitoring (kanalizačná kamera)

Tento spôsob monitoringu je najúčinejší ako určiť škody a poruchy na potrubí bez nutnosti ochromenia, alebo zastavenia prevádzky Vašich firiem, domov, domácnosti. Týmto kamerovým systémom je možné vykonať kontrolu prípojok, stavu potrubia, tesnosť spojov, znečistenia kanalizácie a iných poškodení potrubia.

Kamera nahráva farebný záznam, ktorý môžme pre vás nahrať na USB, aby ste mali komplexnú správu z monitoringu. Kamerou sa vieme dostať až do dĺžky 20m.

Havarijná služba

Pokiaľ nie sme v teréne pri inej poruche, alebo havárií, snažíme sa k Vám prísť v čo najkratšom čase. Sme pre Vás k dispozícií 365 dní v roku , 7 dní v týždni , 24 hodín denne .

Havária v neskorých večerných a skorých ranných hodinách je nacenená vždy na mieste havárie. K haváriam chodíme plne vybavený všetkým dostupným zariadením.

Údržba liatinovej kanalizácie

Vodoinštalačné práce

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!